Nhà Sách Châu Thành, TT. Tầm Vu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 287 Tỉnh Lộ 21, TT. Tầm Vu, Châu Thành, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3671 939
Trang web
Vị trí chính xác 10.441.833.299.999.900, 10.646.810.889.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Châu Thành ở đâu?

287 Tỉnh Lộ 21, TT. Tầm Vu, Châu Thành, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Châu Thành như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà sách Trảng Bàng, Trảng Bàng