Nhà Phân Phối Bộ Đồ Bảo Hộ Y Tế, Cồn 70 Độ Thủ Đức, Bình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Đ. Ng. Chí Quốc, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71300, Việt Nam
Số điện thoại 091 527 11 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.877.242.899.999.900, 10.672.537.589.999.900


Địa chỉ Nhà Phân Phối Bộ Đồ Bảo Hộ Y Tế, Cồn 70 Độ Thủ Đức ở đâu?

6 Đ. Ng. Chí Quốc, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71300, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Phân Phối Bộ Đồ Bảo Hộ Y Tế, Cồn 70 Độ Thủ Đức như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MAME, Tân Quý