Nhà Phân Phối bánh kẹo Nguyễn Phước, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12/36 Nguyễn Bặc, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72120, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 9925
Trang web nhaphanphoibanhkeo.vn
Vị trí chính xác 10.794.863.399.999.900, 10.666.269.179.999.900


Địa chỉ Nhà Phân Phối bánh kẹo Nguyễn Phước ở đâu?

12/36 Nguyễn Bặc, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72120, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Phân Phối bánh kẹo Nguyễn Phước như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Huyền, Tây Ninh