Nhà ở xã hội SSH 09 – Phước Hải

Địa chỉ: 65GJ+HFG, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 12.226.446,1.091.812.164 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà ở xã hội SSH 09 ở đâu?

Trả lời: 65GJ+HFG, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà ở xã hội SSH 09 là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Nhà ở xã hội SSH 09 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà ở xã hội SSH 09 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Ký túc xá Đại học Quảng Nam - Phường An Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.