Nhà Ở Xã hội Cường Thịnh – Bắc Ninh – Võ Cường

Địa chỉ: Đường Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 097 745 94 00

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.660.179,1.060.526.915 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Ở Xã hội Cường Thịnh – Bắc Ninh ở đâu?

Trả lời: Đường Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Ở Xã hội Cường Thịnh – Bắc Ninh là bao nhiêu?

Trả lời: 097 745 94 00

Hỏi: Nhà Ở Xã hội Cường Thịnh – Bắc Ninh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà Ở Xã hội Cường Thịnh – Bắc Ninh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung Cư Sky Forest Ecopark - Phụng Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.