Nhà Ngộ Cà Phé, Long Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35 ấp Long Châu, xac, Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 972 47 34
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 111.379.693, 1.061.205.189


Địa chỉ Nhà Ngộ Cà Phé ở đâu?

35 ấp Long Châu, xac, Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Ngộ Cà Phé như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN CÀ PHÊ THANH THANH, Tân Biên