Nhà nghỉ Yến Anh, Long Thành Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 99/5 TÔN ĐỨC THẮNG, ẤP LONG CHÍ, XÃ LONG THÀNH TRUNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3836 333
Trang web
Vị trí chính xác 11.265.655.599.999.900, 1.061.314.479


Địa chỉ Nhà nghỉ Yến Anh ở đâu?

99/5 TÔN ĐỨC THẮNG, ẤP LONG CHÍ, XÃ LONG THÀNH TRUNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MIA Ninh Thuan Hotel - Mỹ Bình