Nhà Nghỉ Tháp Mười – Tháp Mười

Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ (chợ Đêm nối dài, Tháp Mười, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: 097 841 82 85

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 105.181.335,10.585.674.379.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Nghỉ Tháp Mười ở đâu?

Trả lời: Đường Lê Đức Thọ (chợ Đêm nối dài, Tháp Mười, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Nghỉ Tháp Mười là bao nhiêu?

Trả lời: 097 841 82 85

Hỏi: Nhà Nghỉ Tháp Mười mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà Nghỉ Tháp Mười là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thành Luân - Hưng Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.