Nhà Nghỉ – Thành Đạt – Dương Minh Châu, Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ấp phước Tân 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cách ủy ban xã Phan khoảng 500 m, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 098 777 66 10
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.358.048.499.999.900, 10.620.775.479.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Long Bình, An Tây