Nhà nghỉ Quyên, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 330 Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3815 888
Trang web
Vị trí chính xác 113.149.962, 1.060.976.604


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Mai Anh, Phường 3