Nhà nghỉ Nguyễn Minh Hiếu, An Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28P9+HC2, Ấp Hòa Bình, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 911 52 99
Trang web
Vị trí chính xác 110.363.948, 10.631.850.349.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TOKI Sai Gòn Resort, P