Nhà nghỉ Mỹ Duyên, gần ngã 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Mít Một, 1 Ba Mươi Tháng Tư, gần ngã 3, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0379 123 998
Trang web
Vị trí chính xác 11.294.077.999.999.900, 10.610.688.569.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Duy Thanh Thảo, Khu Phố 6