Nhà Nghỉ Minh Đạt Tân Châu, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 154a Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 4, Tân Châu, Tây Ninh 84000, Việt Nam
Số điện thoại 090 155 16 61
Trang web
Vị trí chính xác 115.519.368, 106.181.828


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Sao Mai Thanh Hóa - P. Điện Biên