Nhà nghỉ Khoa Niệm – La Phù

Địa chỉ: 574J+XF4, ĐT317, La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.573.951,105.281.199 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà nghỉ Khoa Niệm ở đâu?

Trả lời: 574J+XF4, ĐT317, La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà nghỉ Khoa Niệm là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Nhà nghỉ Khoa Niệm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà nghỉ Khoa Niệm là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Kim Hoa Resort - Khu phố 7