Nhà nghỉ Khánh Linh (Cho thuê xe máy) – Thôn Cầu Mè

Địa chỉ: RX2H+QMP, Thôn Cầu Mè, Tp. Hà Giang, Hà Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 094 613 36 19

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 228.019.701,1.049.791.942 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà nghỉ Khánh Linh (Cho thuê xe máy) ở đâu?

Trả lời: RX2H+QMP, Thôn Cầu Mè, Tp. Hà Giang, Hà Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà nghỉ Khánh Linh (Cho thuê xe máy) là bao nhiêu?

Trả lời: 094 613 36 19

Hỏi: Nhà nghỉ Khánh Linh (Cho thuê xe máy) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà nghỉ Khánh Linh (Cho thuê xe máy) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà nghỉ Tài Hải - Vĩnh Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.