Nhà nghỉ khách sạn giá rẻ Sầm Sơn – Trung Sơn

Địa chỉ: PWW4+4FH, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0342 472 234

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 197.453.161,10.590.623.439.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà nghỉ khách sạn giá rẻ Sầm Sơn ở đâu?

Trả lời: PWW4+4FH, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà nghỉ khách sạn giá rẻ Sầm Sơn là bao nhiêu?

Trả lời: 0342 472 234

Hỏi: Nhà nghỉ khách sạn giá rẻ Sầm Sơn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà nghỉ khách sạn giá rẻ Sầm Sơn là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Pigeon’s modern farm, Bàu Lách