Nhà nghỉ Hoàng Việt, khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 825H+M63, khu phố 3, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3853 100
Trang web
Vị trí chính xác 113.091.274, 10.602.805.939.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phương Lâm Hotel, Đồng Xoài