Nhà Nghỉ Đông Hồ – Hồ Núi Cốc – Tân Thái

Địa chỉ: ĐT270, tp. Thái Nguyên,Thái Nguyên, Việt Nam, Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên 250000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 266 16 85

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 215.849.552,1.057.017.898 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Nghỉ Đông Hồ – Hồ Núi Cốc ở đâu?

Trả lời: ĐT270, tp. Thái Nguyên,Thái Nguyên, Việt Nam, Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên 250000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Nghỉ Đông Hồ – Hồ Núi Cốc là bao nhiêu?

Trả lời: 091 266 16 85

Hỏi: Nhà Nghỉ Đông Hồ – Hồ Núi Cốc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà Nghỉ Đông Hồ – Hồ Núi Cốc là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Bùi Gia Trang - Hoa Binh Province

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.