Nhà Nghỉ Diễm Hằng, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm số 5 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 222 25 07
Trang web
Vị trí chính xác 113.064.243, 1.061.029.179


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Quốc Huấn - Đắk Mâm