Nhà Nghỉ Đà Lạt – Phường 2

Địa chỉ: Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 0263 3536 567

Trang web: phuonghuyhotel.com

Bản đồ chỉ đường: 119.452.371,1.084.393.446 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Nghỉ Đà Lạt ở đâu?

Trả lời: Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Nghỉ Đà Lạt là bao nhiêu?

Trả lời: 0263 3536 567

Hỏi: Nhà Nghỉ Đà Lạt mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà Nghỉ Đà Lạt là gì?

Trả lời: phuonghuyhotel.com

Xem thêm:  Khu đấu giá Đại Cương - Đại Cương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.