Nhà Nghỉ Bình Minh, Bình Dương 823250

Thông tin địa điểm

Địa chỉ KP Đồng Sổ,TT Lai Uyên,huyện Bàu Bàng,tỉnh Bình Dương, Bình Dương 823250, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3563 779
Trang web
Vị trí chính xác 112.482.153, 10.664.135.259.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Anh Khoa, QL22