Nhà Nghỉ, Ấp Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WGW4+R45, Ấp Hậu, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0382 220 612
Trang web
Vị trí chính xác 10.947.023.999.999.900, 1.065.053.725


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Việt Phương, Phường 3