Nhà Nghỉ Trọ Huy Hoàng cho thuê mặt bằng – Phủ Hà

Địa chỉ: 200 Lê Duẩn, Phủ Hà, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Số điện thoại: 0259 3831 327

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 11.574.044.899.999.900,10.898.245.039.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Nghỉ Trọ Huy Hoàng cho thuê mặt bằng ở đâu?

Trả lời: 200 Lê Duẩn, Phủ Hà, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Nghỉ Trọ Huy Hoàng cho thuê mặt bằng là bao nhiêu?

Trả lời: 0259 3831 327

Hỏi: Nhà Nghỉ Trọ Huy Hoàng cho thuê mặt bằng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà Nghỉ Trọ Huy Hoàng cho thuê mặt bằng là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Hometel Marina Hạ Long - Hùng Thắng