Nhà May Thanh, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6283 934
Trang web
Vị trí chính xác 113.060.684, 1.061.143.769


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kim Vang Garment Co., Ltd., Phường 13