Nhà máy sản xuất Tinh Bột – Mạch nha Daesang, Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp B2, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3775 815
Trang web miwon.com.vn
Vị trí chính xác 11.327.929.899.999.900, 1.063.190.187


Địa chỉ Nhà máy sản xuất Tinh Bột - Mạch nha Daesang ở đâu?

Ấp B2, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy sản xuất Tinh Bột - Mạch nha Daesang như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Bánh Tráng Muối Như Bình - Đặc Sản Tây Ninh Khó Chối Từ, Tây Thạnh