Nhà Máy Điện Gió Đầm Nại – Phương Hải

Địa chỉ: M395+2JF, Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 116.675.583,109.059.061 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Máy Điện Gió Đầm Nại ở đâu?

Trả lời: M395+2JF, Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Máy Điện Gió Đầm Nại là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Nhà Máy Điện Gió Đầm Nại mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Nhà Máy Điện Gió Đầm Nại là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà máy điện gió Bạc Liêu - Qẹo phải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.