Nhà mặt phố Hà Nội – Thanh Xuân Bắc

Địa chỉ: Toà, 72 Đ. Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 723 11 02

Trang web: nhamatpho.info

Bản đồ chỉ đường: 209.910.492,10.580.188.729.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà mặt phố Hà Nội ở đâu?

Trả lời: Toà, 72 Đ. Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà mặt phố Hà Nội là bao nhiêu?

Trả lời: 098 723 11 02

Hỏi: Nhà mặt phố Hà Nội mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hỏi: Website của Nhà mặt phố Hà Nội là gì?

Trả lời: nhamatpho.info

Xem thêm:  Sàn giao dịch bất động sản Trường Thi - Hưng Bình