Nhà mẫu dự án The Antonia Phú Mỹ Hưng, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Trần Văn Trà, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 556 86 61
Trang web phumyhung.vn
Vị trí chính xác 107.269.432, 1.067.263.085


Địa chỉ Nhà mẫu dự án The Antonia Phú Mỹ Hưng ở đâu?

Đường Trần Văn Trà, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà mẫu dự án The Antonia Phú Mỹ Hưng như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), Phú Chánh