Nha Khoa Việt Smile, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 26-28 đường số 6, KĐT Hà Đô, 118 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0329 637 383
Trang web nhakhoavietsmile.com
Vị trí chính xác 107.765.694, 1.066.799.966


Địa chỉ Nha Khoa Việt Smile ở đâu?

Số 26-28 đường số 6, KĐT Hà Đô, 118 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Việt Smile như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-19:00], Chủ Nhật:[08:30-19:00], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hệ thống Nha khoa Mỹ Anh, Khu phố 1