Nha Khoa Việt Mỹ Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84, Võ Thị Sáu, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3776 789
Trang web
Vị trí chính xác 113.029.374, 1.061.048.611


Địa chỉ Nha Khoa Việt Mỹ Tây Ninh ở đâu?

84, Võ Thị Sáu, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Việt Mỹ Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[07:30-20:30], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 12