Nha khoa SMILE HT, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 07 Pasteur Khu phố 3 Phường 2 tp Tây Ninh 70000 7 Pasteur 西宁, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6515 678
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 113.122.229, 10.609.885.709.999.900


Địa chỉ Nha khoa SMILE HT ở đâu?

07 Pasteur Khu phố 3 Phường 2 tp Tây Ninh 70000 7 Pasteur 西宁, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha khoa SMILE HT như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Thành Công, TT. An Châu