Nha Khoa Sài Gòn Hoà Phú, Phú Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 225 Đ. Số 3, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 831 12 29
Trang web
Vị trí chính xác 110.713.042, 10.669.175.779.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Sài Gòn Hoà Phú ở đâu?

225 Đ. Số 3, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Sài Gòn Hoà Phú như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Hoàng An, Gò Dầu