Nha Khoa Quốc Tế, Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 829 39 19
Trang web
Vị trí chính xác 11.312.149.699.999.900, 1.060.273.788


Địa chỉ Nha Khoa Quốc Tế ở đâu?

Khu Phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Quốc Tế như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Thiện Vóc, Tân Biên