Nha Khoa Pháp Việt Bình Dương, Phú Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73 Đ. Phú Lợi, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương 72000, Việt Nam
Số điện thoại 097 600 33 14
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.982.221.299.999.900, 1.066.698.321


Địa chỉ Nha Khoa Pháp Việt Bình Dương ở đâu?

73 Đ. Phú Lợi, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương 72000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Pháp Việt Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha khoa Uyên Hà, TT. Hoà Thành