Nha Khoa Làng Hoa, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 192 Đ. Lê Văn Thọ, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3996 6746
Trang web
Vị trí chính xác 108.424.061, 1.066.572.583


Địa chỉ Nha Khoa Làng Hoa ở đâu?

192 Đ. Lê Văn Thọ, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Làng Hoa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-11:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Thanh Dũng, TT. Tân Châu