Nha Khoa Đông Dương, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18C Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 4105
Trang web nhakhoadongduong.com
Vị trí chính xác 10.785.514, 10.670.039.609.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Đông Dương ở đâu?

18C Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Đông Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Tây Ninh (Nha Khoa Quốc Tế Dental Clinic), Phường 3