Nha Khoa Anna, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28-30 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2072
Trang web nhakhoaanna.com
Vị trí chính xác 10.777.175.699.999.900, 1.066.805.985


Địa chỉ Nha Khoa Anna ở đâu?

28-30 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Anna như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Nghi Lâm Medic - Nha Khoa Đông Kinh 5, Gò Dầu