Nha Khoa An Tâm – 47A Bời Lời Trảng Bàng Tây Ninh, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74 A Đ. Bờì Lời, Trảng Bàng, TÂY NINH, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0828 354 565
Trang web nhakhoaantam.business.site
Vị trí chính xác 11.039.108.299.999.900, 1.063.592.618


Địa chỉ Nha Khoa An Tâm - 47A Bời Lời Trảng Bàng Tây Ninh ở đâu?

74 A Đ. Bờì Lời, Trảng Bàng, TÂY NINH, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa An Tâm - 47A Bời Lời Trảng Bàng Tây Ninh như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Làng Hoa, Phường 11