Nhà khách Thùy Dương, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74RG+G77, Phường Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3823 378
Trang web
Vị trí chính xác 112.912.968, 1.061.256.566


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Homestay in Tay Ninh, Hoà Thành