Nhà khách Đại học Quốc gia TP. HCM, Đông Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ. Nguyễn Du, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0877 876 877
Trang web ipsc.edu.vn
Vị trí chính xác 10.879.715.299.999.900, 1.067.951.216


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chung cư Ehome 4 - Thuận An