Nhà Hàng Xin Chào Phú Quốc – TT. Dương Đông

Địa chỉ: 66 Đường Trần Hưng Đạo, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 090 128 37 66

Trang web: m.facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 102.121.952,1.039.590.413 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Xin Chào Phú Quốc ở đâu?

Trả lời: 66 Đường Trần Hưng Đạo, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Xin Chào Phú Quốc là bao nhiêu?

Trả lời: 090 128 37 66

Hỏi: Nhà Hàng Xin Chào Phú Quốc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Xin Chào Phú Quốc là gì?

Trả lời: m.facebook.com

Xem thêm:  Quán ốc 283 - Phường 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.