Nhà hàng Vũ Bảo – Quảng Hồng

Địa chỉ: km 12, Quốc lộ 47, Quảng Hồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0237 2240 466

Trang web: vubao.vn

Bản đồ chỉ đường: 197.862.959,1.058.047.564 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Vũ Bảo ở đâu?

Trả lời: km 12, Quốc lộ 47, Quảng Hồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Vũ Bảo là bao nhiêu?

Trả lời: 0237 2240 466

Hỏi: Nhà hàng Vũ Bảo mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hỏi: Website của Nhà hàng Vũ Bảo là gì?

Trả lời: vubao.vn

Xem thêm:  Điểm dừng chân dốc bắc sum - Minh Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.