Nhà hàng Trường Lâm, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 159 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 311
Trang web
Vị trí chính xác 113.019.561, 10.610.901.179.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Trường Lâm ở đâu?

159 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Trường Lâm như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pizza Ngon Long An, ấp Chánh