Nhà hàng Trung Lương – Phường 10

Địa chỉ: 207 Ấp Bắc, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0273 3855 441

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 103.833.599,1.063.412.159 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Trung Lương ở đâu?

Trả lời: 207 Ấp Bắc, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Trung Lương là bao nhiêu?

Trả lời: 0273 3855 441

Hỏi: Nhà hàng Trung Lương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[05:30-20:00], Chủ Nhật:[05:30-20:30], Thứ Hai:[05:30-20:30], Thứ Ba:[05:30-20:30], Thứ Tư:[05:30-20:30], Thứ Năm:[05:30-20:00], Thứ Sáu:[05:30-20:30]

Hỏi: Website của Nhà hàng Trung Lương là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Propaganda, Bến Nghé