Nhà Hàng Tơ Nưng-Biển Hồ – Biển Hồ

Địa chỉ: 220 Tôn Đức Thắng, Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 651 90 99

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 140.337.959,10.799.961.809.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Tơ Nưng-Biển Hồ ở đâu?

Trả lời: 220 Tôn Đức Thắng, Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Tơ Nưng-Biển Hồ là bao nhiêu?

Trả lời: 090 651 90 99

Hỏi: Nhà Hàng Tơ Nưng-Biển Hồ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Tơ Nưng-Biển Hồ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Sóng Chiều - Đông Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.