Nhà Hàng Tiệc Cưới Thạc Hương 2, Khu phố 8b

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60A/3 Hoàng Văn Bổn, Khu phố 8b, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3980 226
Trang web
Vị trí chính xác 109.715.084, 10.689.547.139.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Thạc Hương 2 ở đâu?

60A/3 Hoàng Văn Bổn, Khu phố 8b, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Thạc Hương 2 như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng SEN PALACE, Phú Thọ