Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ, Phú Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 615A Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3860 1210
Trang web
Vị trí chính xác 10.785.288, 1.066.414.703


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ ở đâu?

615A Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Nam Bộ như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Le VIVA, Hiệp Thành