Nhà Hàng Tiệc Cưới Kim Cương, Thuận Giao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 188 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 965 65 86
Trang web
Vị trí chính xác 109.514.838, 1.067.053.706


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Kim Cương ở đâu?

188 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Kim Cương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Tân Bình, P.03