Nhà hàng Thanh Hợi – P. Bắc Sơn

Địa chỉ: 43 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0237 2238 888

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 197.413.244,1.059.013.318 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Thanh Hợi ở đâu?

Trả lời: 43 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Thanh Hợi là bao nhiêu?

Trả lời: 0237 2238 888

Hỏi: Nhà hàng Thanh Hợi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hỏi: Website của Nhà hàng Thanh Hợi là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Ngã Ba Sông-Lẩu Thức Yến - Ngọc Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.