Nhà hàng Suối Lồ Ồ, Xã Bình Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7, 63B/7 Đ. Lồ Ồ, Xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0792 028 068
Trang web
Vị trí chính xác 108.997.389, 10.679.751.159.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Suối Lồ Ồ ở đâu?

7, 63B/7 Đ. Lồ Ồ, Xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Suối Lồ Ồ như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Anh Thư, Khu phố 3